Samariitlane - kui iga sekund loeb.

See on võimalus kindlustada, et abi on alati lähedal.

elupäästev kombinatsioon

Kui keegi äkitselt südameseiskumise tõttu kokku kukub, on iga sekund oluline. Elustamise alustamise algusaega kasvõi 1 või 2 minut lähemale toomine suurendab ellujäämisvõimalusi drastiliselt. Rohkem kui ainult AED, aitab rütmijälgimisega HeartSine Samariitlane päästjal täita korraga mitut võtmetähtsusega funktsiooni.

Rütmi jälgimine

Südame rütmi jälgimine on toimub ilma mingite lisanõueteta päästja tegevusele.

Pidev valmisolek

HeartSine ühendusega AED-d kasutavad Wi-Fi ühendust hoides sellega pidevat valmisolekut ning võimaldavad kaughoolduse abil kulusid kokku hoida.

Lihtsad juhised

Südame rütmi puudumisel annab aparaat nõu ja meeldetuletusi päästjale tegutsemiseks.

Kerge ja vastupidav

Teistest AED-dest kergem Samariitlane ei sega igapäevaelu kasutuskohas ning vastab kõrgetele pritsme- ja tolmukindluse nõuetele.

scope

bifaasiline

tehnoloogia

hoia näpp pulsil!

jälgi mängu

Südame äkkseiskumine ehk äkksurm tabab igal aastal 7-t miljonit inimest – ilma ettehoiatuseta, ilma mingi selge põhjuseta. Reageerimiseks jääb väga vähe aega ning kõhklemiseks veelgi vähem. Seetõttu peab läheduses asuv AED olema lihtsasti kättesaadav, lihtsasti kasutatav ning koheselt valmis šoki andmiseks.

HeartSine elustamisaparaatidel on kõik need omadused ning lisaks sellele on mõeldud ka aparaadi hoolduse lihtsustamisele, et tagada apraadi töö just sellel ootamatul hetkel. Vaid kahe nupu vajutusega saab aparaat anda päästva elektrišoki, kuid ainult siis kui automaatne analüüs ütleb, et seda tõesti vaja on.  Innovatiivne ning pika elueaga Pad-PakTM on 2-ühes lahendus (aku ning elektroodid), mis teeb Samariitlase hoolduse imelihtsaks.

 

Sa ei saa valida millal äkksurm tabab, kuid sa saad olla valmis!

mis on äkksurm?

Äkksurma puhul tabab südant elektriline rike ning süda lõpetab vere pumpamise. Tihti ei eelne sellele mingeid eelnevaid ohumärke. Ellujäämine sõltub väga suurel määral abi saabumise kiirusest.

ametlik esindaja eestis

AB Technology OÜ

+372 652 95 05

abt@abt.ee

kogemus ühendab!

1
AED seadet
1
kasutamist
1 %
Hooldust
HeartSine samariitlane

Ellujääja lugu

Play Video