Privaatsuspoliitika

Veebipoe http://elustamisaparaat.ee isikuandmete vastutav töötleja on OÜ AB Technology OÜ (registrikood 10144295) asukohaga Tondi 51-22, Tallinn Harjumaa 11316. tel +372 6529505 ja e-kiri elustamisaparaat@elustamisaparaat.ee.

AB Technology OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.


Töödeldavad isikuandmed

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
kauba kohaletoimetamise aadress
pangakonto number
kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

Teie poolt e-poes sisestatud tootehinnangud ning kommentaarid jäävad veebipoe külastajatele näha.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse ainult kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

Andmete säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Mitteaktiivsed kontod ning täidetud tellimused e-poe keskkonnas säilitatakse mitte kauem kui 5 aastat.


Andmetele ligipääs

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.

Telefoninumbrit reklaamiks ja otseturustuseks ei kasutata.

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest e-poodi e-posti teel.

Isikuandmete kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-poega e-posti teel (elustamisaparaat@elustamisaparaat.ee). Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (elustamisaparaat@elustamisaparaat.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).